วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรียน คณิตศาสตร์ออนไลน์ สอน Online ติว

คณิตศาสตร์ออนไลน์ ติวคณิตออนไลน์ 

สอนเข้มข้นแบบตัวต่อตัว บรรยายสด

สอนสด กับพี่ๆ จุฬา - ธรรมศาสตร์

 โดยทีมงาน แพทย์,วิศวะ

เข้าใจชัวร์ 100%

คณิตศาสตร์ออนไลน์เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์

 

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ สะดวกสบาย แค่นั่ง

หน้าคอมก็สามารถเรียนออนไลน์ ได้ 

ภาพและเสียงคมชัด  ไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถ 

ถาม-ตอบได้ทันที ติวคณิตออนไลน์ 

...โดยระบบ"ติวกันออนไลน์"

 

 เปิดติวแล้ว! คณิตศาสตร์ออนไลน์ ติวเข้มแบบสดสด! บรรยาย

 สด! ไม่เรียนกับ Clip VDO จะอยู่ไกล้ หรืออยู่ไกล ต่างจังหวัด 

หรือต่างอำเภอก็สามารถ เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ กับเราได้

สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ทุกเนื้อหา ทุกระดับชั้น ประถมัธยม

ต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา พื้นฐานวิศวะ ติวเข้มข้นผ่านระบบ

ออนไลน์ เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ในระบบConferance 

100% สะดวกสบาย มีเอกสารการเรียนการสอนให้ Download

 มีไฟล์บันทึกการเรียนการสอนให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนใน

ภายหลังได้ สอนโดยรุ่นพี่ติวเตอร์ นิสิต นักศึกษา ป.โท ป.ตรี 

จากมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง พาณิชย์นาวี

จากทีมงาน แพทย์ วิศวะ

สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์

 สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ทุกรูปแบบ ทุกเนื้อหา เพิ่มเกรด เตรียมตัวสอบแข่งขัน โควตา สอบตรงทุกสนามสอบ ทุกสถาบันการศึกษา Admistion ความถนัดเฉพาะทางวิศวะ ทบทวนพื้นฐานและบทเรียน ม.ปลาย (Set,การให้เหตุผล,ตรรกศาสตร์,ทฤษฎีจำนวน,ความสัมพันธ์Function,เรขาคณิต,เมทริก,Function EXO and Log,ตรีโกณ,Vector,จำนวนเชิงซ้อน,กราฟเบื้องต้น,Cal,ความน่าจะเป็น,stat)พื้นฐานวิศวะ ทุก Major ภาคไฟ อุตสาหการ โยธา เคลื่องกล คอม... ทุกวิชา ทุกเนื้อหา ฟิสิกส์เบื้องต้น,stat,Cal 1-2-3-,Linear agibar,เมทริก,static,Thermodynamic,Fluid,Solid

 

 เรียนสด สอนสด บรรยายสด 
 คณิตศาสตร์ออนไลน์  ถามตอบได้ทันที 

สามารถเลือกเวลาที่จะดวกเรียนเองได้ 

จะเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่ม อยู่ต่างจังหวัด ต่าง

อำเภอ ก็สามารถเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ได้

มีเอกสารสไลต์การเรียนการสอนให้ดาวน์โหลด

 มีไฟล์ VDO บันทึกการเรียนการสอน

ในครั้งๆนั้น ให้น้องได้กลับไปทบทวน

ในภายหลังได้ 


ติวคณิตออนไลน์ตอวแมทออนไลน์


ราคาเริ่มต้น 200 บาท / ชั่วโมง 

T e l : 0 8 5 - 8 7 0 2 7 1 8

Msn: tiwkan@hotmail.com 
E-mai: tiwkan@hotmail.com


แล้วจะเรียน คณิตศาสตร์ออนไลน์ ได้อย่างไร?

น้องๆสามารถ เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.โทรไปยัง Hotline เบอร์ 085-8702718 แจ้งวัน และเวลาที่จ้องการ ติวคณิตออนไลน์ แจ้งเนื้อหา บทเรียน หรือ รูปแบบการเรียน ที่ต้องการให้พี่ๆ สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 

2.รอพี่ๆ Confirm ยืนยันช่วงเวลา ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ กลับภายใน 24 ชั่วโมง และรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน

3.หลังจากที่น้องๆชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีการโอนเรียบร้อยแล้ว พี่ๆจะส่งคู่มือการเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน คณิตศาสตร์ออนไลน์ ไปยัง E-mail หรือ Facebook ของน้องๆ เพื่อสำหรับเตรียมความพร้อม และทดสอบการใช้ระบบ

4.เข้าเรียน คณิตศาสตร์ออนไลน์ ตามช่วงวัน และเวลาที่น้องๆได้นัดหมายไว้
Math onlne

ข้อดีของการเรียน คณิตศาสตร์ออนไลน์

1.สะดวกสบายแค่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียเวาในการเดินทาง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา และปลอภัยจากการเดินทาง

2.น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียน คณิตศาสตร์ออนไลน์ กับพี่ๆติวเตอร์จากมหาลัยรัฐชื่อดังได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ากรุงเทพ 

3.รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแแบการเรียนแบบตัวต่อตัว ไม่ใช่กลุ่ม ไม่ได้เรียนกับ Clip VDO ดังนั้นน้องๆสามารถ ถาม-ตอบ สนทนาเนื้อหาบทเรียน กับพี่ติวเตอร์ได้ตลอดเวลา ได้เทคนิคการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ

4.ราคาถูก ไม่แพง เมื่อเทียบกับการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว

5.มีไฟล์บันทึกการเรียนการสอนไว้ให้น้องๆได้ทบทวนบทเรียนในภายหลังได้

6.เรียนไม่เข้าใจ หรือไม่มีความชื่นชอบในพี่ติวเตอร์ท่านใด น้องๆสามารถแจ้งขอเปลี่ยนติวเตอร์ผู้สอนคนใหม่ได้ตลอดเวลา

7.สามารถระบุช่วงวัน และเวลาที่สะดวกเรียน ,เนื้อหาที่ต้องการเรียนเองได้
เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ คณิตศาสตร์ออนไลน์ ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 

ติวคณิตออนไลน์ ต้องที่...ติวกันออนไลน์